Glas

Nieuws

Rapport zoomt in op klimaatbeprijzing tuinbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) benadert in een rapport de onderbeprijzing van energie in onder meer glastuinbouw.

De onderzoekers keken naar het huidige stelsel voor beprijzen van energiegebruik voor huishoudens en industrie. Dat is vooral via belastingen. Huishoudens betalen dan te veel energiebelasting en industrie te weinig. PBL concludeert wel dat als schade voor luchtverontreiniging wordt meegeteld, een groter tekort ontstaat voor klimaatbeprijzen. Dat betekent dat het beprijzen van energiegebruik voor de industrie, en ook tuinbouw en landbouw, verder achterblijft bij de werkelijke schade.

PBL pleit er in het rapport ‘Klimaatverandering in de prijzen?’ voor de biomassa niet langer vrij te stellen van beprijzen als de inzet verder toeneemt. Het rapport speelt een rol in de onderhandelingen over een nieuw CO2-sectorakkoord glastuinbouw.

Energiebesparingsplicht

Voor een aantal grote glastuinbouwbedrijven wordt het beprijzen van het energieverbruik afgehandeld via het Europese Emissions Trading System (ETS). Het aantal glastuinbouwbedrijven in ETS daalt al jaren. De grote bedrijven in het ETS-systeem worden gedwongen vanaf 2023 energiebesparingsmaatregelen te nemen. In Nederland zijn 436 bedrijven actief op ETS, waarvan enkele tuinbouwbedrijven. Deze tuinbouwbedrijven zijn uitgezonderd van de in te voeren energiebesparingsplicht.

Grote glastuinbouwbedrijven hoeven niet meer op ETS te handelen als het verbruik verlaagd wordt. Door met name technische aanpassingen, zoals splitsing van glastuinbouwbedrijven, wordt de plicht niet langer van toepassing op veel bedrijven. Zij betalen dan in het Nederlandse stelsel een verlaagd tarief van de energiebelasting. Daar hebben de onderzoekers een berekening van gemaakt en naast de klimaatschade gelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.