Glas

Nieuws

Aardwarmteprojecten vaker zonder garantieregeling

De garantieregeling voor aardwarmte wordt minder vaak gebruikt doordat risico’s kleiner worden in gebieden met warmteputten.

Het plafond van de garantieregeling aardwarmte is daardoor verlaagd van € 66,6 miljoen naar € 44,2 miljoen, blijkt uit het Toetsingskader garantieregeling aardwarmte. Dat is als Kamerstuk naar de Eerste Kamer gestuurd. De regeling wordt verlengd en staat bekend als RNES aardwarmte.

Buurtputten

Projecten worden steeds vaker in de buurt van bestaande aardwarmteputten geboord. Het risico dat de bodemlaag te weinig warmte oplevert, is daardoor klein. Steeds vaker kiezen projecten ervoor de premie voor de regeling uit te sparen.

Toch is nog altijd behoefte aan de garantieregeling, zolang er andere gebieden zijn waar minder risico’s van de ondergrond bekend zijn. Dat is de komende twee jaar nog zeker het geval.

Breed bodemonderzoek

In Nederland wordt de bodem in hoog tempo onderzocht op aardwarmtekansen. Dat inzicht kan in 2023 leiden tot een andere risicoregeling en premie. Nu bedraagt de premie 7%. In de eerste tien jaar van de regeling zijn bijna uitsluitend tuinbouwbedrijven in de regeling betrokken. De premie die zij inbrachten dekte niet helemaal de uitvoering van de regeling. Het verschil is € 2,25 miljoen. De uitvoering van de regeling kost alleen al € 0,4 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.