Glas

Nieuws

Tuinbouwafname warmte belangrijker voor warmtenet

Tuinders worden belangrijkere klanten voor een aan te leggen warmtenet WarmtelinQ in Zuid-Holland. Dat komt omdat minder huizen worden aangesloten.

De plannen voor aanleg van WarmtelinQ, het warmtenet tussen Vlaardingen en Den Haag, zijn in een finale fase beland. Nu die nog aan te leggen leiding naar Den Haag al niet wordt doorgetrokken naar Leiden, vallen veel klanten weg. Die zijn wel belangrijk voor de business case, zegt Guido Custers, directeur van Warmtelinq, in het Financieele Dagblad. WarmtelinQ is onderdeel van Gasunie.

Er lopen al langer gesprekken met afnemers over zekere levering. Het uitgangspunt was altijd dat de buis pas zou worden aangelegd als er garanties zijn dat deze voor minimaal 60% gebruikt wordt (vollopen). Dat percentage wordt nu losgelaten omdat klanten wegvallen. Dat betekent wel dat de risico’s zijn gestegen. Partijen als provincie Zuid-Holland hebben geld garanties toegezegd op toekomstige verliezen. Gasunie gaat het project aanleggen. Nog deze maand valt het investeringsbesluit.

Glastuinders aanschakelen

Ook met de glastuinbouw is gesproken over aanschakelen op deze leiding om het vollooprisico te verkleinen voor WarmtelinQ. Door het wegvallen van afnemers in Leiden zijn afnemers in Westland belangrijker geworden. Daar komt met het Warmtesysteem Westland al een grote warmtenet waar de havenwarmte van WarmtelinQ op kan invoeden. Telers lijken echter twijfel te hebben over havenwarmte dat minder duurzaam is dan aardwarmte of in de toekomst warmte uit waterstofproductie.

SDE-subsidie toegekend

De overheid lijkt ook meer risico op zich te nemen in dit project, dat in 2025 warmte moet transporteren. Op Prinsjesdag is besloten een SDE-subsidie toe te kennen aan de warmtenetten die worden aangesloten op WarmtelinQ. “Dat maakt de onzekerheid over afname van warmte een stuk minder groot”, zegt Custers.

Of registreer je om te kunnen reageren.