Glas

Nieuws

Warmteleiding Zuid-Holland stap verder

De provincie Zuid-Holland gaat ruimtelijke procedures starten voor de aanleg van Warmtelinq, de leiding met warmte voor ook glastuinbouw.

Daarmee is de komst van de warmteleiding Warmtelinq een stap dichterbij gekomen. Eind deze maand maakt Gasunie het investeringsbesluit bekend voor aanleg van deze leiding die een aftakking krijgt naar onder meer Westland.

Tijdens de vergadering van provinciale staten bleek wel dat bij een aantal partijen twijfel is ontstaan over de toekomstige waarde van een warmtenet van 50 kilometer. Er is energieverlies onderweg, de grond warmt 4 graden op boven de buis. Het wordt niet gezien als duurzaam om havenwarmte zo te tranporteren. Toch stemde een ruime meerderheid ervoor de ruimtelijke procedures te starten, omdat in de toekomst ook meer duurzame warmte zo benut kan worden, zoals aardwarmte uit de Westlandse glastuinbouw.

Procedures overnemen

Het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag loopt over het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het valt binnen het plangebied van meer dan twintig bestemmingsplannen. De provincie heeft de ruimtelijke procedure(s) voor deze gemeenten overgenomen door het besluit dinsdag. Erkomt een inpassingsplan.

Problemen tweede traject

Provinciale Staten boog zich in een kleinere commissie dinsdag nog besloten over de ontwikkelingen van een vervolgtraject op deze Warmtelinq-route naar Den Haag. Voor die geplande route naar Leiden zijn problemen gerezen, maar die lijken geen invloed te hebben op de aanleg van het tracé Warmtelinq naar Den Haag met eventuele aftakking naar Westland.

De gemeente Rotterdam ziet niets in dat verlengstuk van de pijpleiding. Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Rotterdam unaniem af te zien van deelname aan het project. Als dat tracé niet doorgaat, wordt voor de eerste route naar Den Haag een kleinere pijpleiding gebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.