Glas

Nieuws

‘Bom’ warmtenetwerk Zuid-Holland raakt teelt niet

Rotterdam lijkt af te haken in plannen voor een warmtenet, maar het traject naar tuinbouwgebieden lijkt niet in gevaar.

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam staat niet acher deelname van het Warmtebedrijf Rotterdam aan het tracé Rijswijk-Leiden van het project WarmtelinQ. Dat is het traject WLQ+, een verlengstuk van WLQ. WLQ is het stuk Vlaardingen-Den Haag met restwarmte uit het havengebied. De opstelling van Rotterdam lijkt dat eerste belangrijke warmtetraject WLQ niet te raken. Van dat traject wordt een aansluiting op glasgebieden Oostland en Westland voorbereid.

Reactie Gasunie

Gasunie ontwikkelt het warmtente en noemt het een teleurstellend bericht, maar het plan voor het eerste traject loopt geen gevaar. “Gasunie heeft er vertrouwen in dat er eind oktober een positief investeringsbesluit kan worden genomen over het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag. Gasunie werkt onverminderd door om dat gerealiseerd te krijgen. Hierover staan wij in nauw contact met onze partners.”

Besparing van circa 0,2 megaton aan CO2-uitstoot

De aanleg van het tracé Vlaardingen-Den Haag betekent een belangrijke stap in de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland en glastuinbouw. In het gebied is voldoende potentiële warmtevraag voor de 120.000 woningen die met WarmtelinQ verwarmd kunnen worden. Als die worden aangesloten op restwarmte, betekent dat een besparing van circa 0,2 megaton aan CO2-uitstoot per jaar.

WarmtelinQ kan telers in Westland en Oostland helpen bij verduurzaming. - Foto: Trias Westland
WarmtelinQ kan telers in Westland en Oostland helpen bij verduurzaming. - Foto: Trias Westland

Geheime vergaderingen

Ook Provinciale Statenlid van GroenLinks Robert Klumpes ziet geen belemmering voor het eerste tracé. Hij was woensdag oktober bij een geheime vergadering van de provincie Zuid-Holland. Het nieuws uit Rotterdam noemt hij een bom die ontploft, maar niet per se voor tuinbouw. “Voor dat eerste tracé praten we volgende week over de inpassingsplannen, dus dat staat los van het traject Rijswijk-Leiden, waar Rotterdam nu lijkt af te haken.”

Volgens Klumpes heeft de provincie voor haar € 103 miljoen steun aan dit project wel de voorwaarde gesteld dat beide trajecten moeten worden aangelegd, maar volgende week zal in een nieuwe geheime vergadering worden gekeken naar de gevolgen.

Gasprijs

De gasprijs speelt een rol in de besluitvorming. Volgens Klumpes maakt de hoge gasprijs het businessmodel van WarmtelinQ zelf aantrekkelijker, maar heeft Warmtebedrijf Rotterdam er extra hoofdpijn bij. De verliezen lopen op omdat zij opdraaien voor een gascentrale om contracten in te vullen. Rotterdam en Zuid-Holland zijn aandeelhouder van het Warmtebedrijf Rotterdam.

Of registreer je om te kunnen reageren.