Glas

Nieuws

Geen negatief advies meer Nederlandse glasgroente

Nationaal advies om Nederlandse groente en fruit uit milieu-oogpunt wel of niet te eten, is gestopt. Telers kunnen hun eigen prestaties berekenen.

Er zijn rekenregels voor het berekenen van een milieu-footprint van tuinbouwproducten voor zowel sierteelt als groenten en fruit. Teelt, handel, banken en kennisinstellingen hebben daarvoor het rapport ‘HortiFootprint Category Rules’ uitgebracht. De berekeningsmethode is nog geen Europese standaard, maar kan het wel worden. Dat stelt een van de betrokken onderzoekers van dit topsectorproject, Hans Blonk van Blonk Consultants.

Groente- en Fruitkalender stopt

Blonk Consultants leverde ook het rekenwerk achter de Groente- en Fruitkalender van het door de overheid gefinancierde MilieuCentraal. Daar werd Nederlandse glasgroente nog als gehele productgroep op duurzaamheid beoordeeld en afgezet tegen import. Consumenten kregen voor paprika het advies niet Nederlands product te kopen, maar import.

De Groente- en Fruitkalender is in de coronacrisis echter geschrapt. Consumentenadvies over welke groente wel of niet te kopen, is daarmee verdwenen. Dat advies was voor de tuinbouw voer voor veel discussie. Eerder was een soortgelijk consumentenadvies van de app Questionmark al uit de lucht gehaald.

Volgens Blonk zou met de nieuwe berekeningsmethode Hortifootprint wel een positievere milieu-advies ontstaan voor sommige producten in de geschrapte Groente- en Fruitkalender. “Sommige zouden ook slechter scoren, maar het gaat erom dat nu met deze nieuwe methode veel specifieker gekeken kan worden naar de prestaties per tuinder of groep tuinders. Voor de Groente- en Fruitkalender werd algemene data uit literatuur gebruikt.”

Geen vaste systematiek

Hortifootprint is een nieuwe berekeningsmethode om de milieu-impact van productie op klimaat te berekenen, maar ook landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Toepassen van de rekenregels geeft inzicht in waar nog verbetering mogelijk is binnen het bedrijfsproces. Ook blijft het mogelijk de prestaties af te zetten tegen andere producten, maar de verschillen tussen bijvoorbeeld tomatentelers is te groot geworden om één advies uit te brengen voor de hele productgroep.

Verspillingscijfers niet vaststaand

In de Hortifootprint Category Rules staan aannames voor de tomatenteelt, zoals een afschrijvingsduur van 15 jaar voor kassen en verspillingspercentages van 10% na de oogst en 19% op het aanrecht. Is nu de discussie over deze cijfers afgerond? Blonk denkt van niet. “Van die afschrijvingstermijn of verspilling hoef je niet uit te gaan. Als je betere cijfers hebt, gebruik je die. Het gaat erom dat bedrijven bij de berekening transparant zijn en rapporteren wat ze doen.”

In hoeverre is er dan nu een standaard ontstaan als er veel ruimte is voor eigen aannames? Blonk. “Het is nog geen Europese standaard, maar het beweegt wel die kant op. En er zal altijd ruimte in zitten voor eigen cijfers van de bedrijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.