Glas

Nieuws

Invloed sector in nieuw boetestelsel plantinspectie

Tuinbouworganisaties praten mee over boetes die onder de nieuwe Plantgezondheidswet kunnen worden opgelegd.

Uit het ontwerp besluit Plantgezondheidswet blijkt dat straks bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Dat loopt op tot maximaal € 8.700 in vijf boetecategoriën. De sector vroeg om inspraak bij die boetesystemen en krijgt die. Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan de Tweede Kamer en gaat ter advies naar de Raad van State.

Andere constructie

Uit dat ontwerpbesluit blijkt dat de sector onder de nieuwe Plantgezondheidswet preventieregels houdt, zoals de zones voor bacterievuurvrije teelt. Ook vroeg de sector om duidelijke afbakening van taken van de keuringsdiensten (Naktuinbouw en KCB) in opdracht van de NVWA. Zo komt er een eind aan de constructie dat medewerkers van de keuringsdiensten als onbezoldigd ambtenaar van de NVWA bepaalde inspecties uitvoeren. De keuringsdiensten krijgen dat mandaat straks zelf.

Tarieven

Ook is de sector gehoord in haar wens zelf mee te praten over de tarieven voor de keuringsdiensten.

De door de EU opgelegde Plantgezondheidswet en onderliggende regelgeving konden niet op 14 december 2019 in werking treden in Nederland. Daarom is een Regeling tijdelijke maatregelen Plantenziektenwet ingevoerd, tot alle regelgeving rond de nieuwe Plantgezondheidswet is uitgewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.