Glas

Nieuws

Warmtedossier tuinbouw Zuid-Holland blijkt grillig

De restwarmtelevering aan de Zuidplaspolder is onzeker door de complicaties bij een geplande warmteleiding met havenwarmte (Leiding over Oost).

De tuinders in de Zuidplaspolder verkennen alternatieven, zoals de aansluiting op het B3hoek-net vanuit de warmte-krachtcentrale in Rotterdam. Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in een voortgangsrapport van de Energieagenda 2016-2020-2050: Meterstand.

In het Westland wordt daarentegen een aantakking van 100 MW onderzocht op een andere hoofdleiding voor havenwarmte (Leiding door het Midden). Met die aftakking kan het Warmte Systeem Westland goed gebiedsdekkend gevoed worden.

Aard-, restwarmte of biomassa

Uitfasering van gas kan alleen door ontwikkeling van geothermie, de levering van restwarmte via de warmteleidingen (warmterotonde) en biomassa. De ontwikkeling van de warmterotonde om restwarmte te gebruiken kent door de onzekerheid van de Leiding over Oost een grilliger tijdpad, schrijft de provincie. Ook de derde bron voor warmte (biomassa) is een aandachtspunt. “De wenselijkheid en de mogelijkheden om daarop te sturen vormen een aandachtspunt”, schrijft de provincie.

Successen bij geothermie

Op het vlak van geothermie zijn successen geboekt in 2019. Het netwerk aan tuinders uit de aardwarmtebron Trias 1 draait en Trias 2 wordt dit najaar geboord. Een aantal boringen is dichtbij gekomen. De SDE voor 2 boringen (Polanen en Maasdijk) is verleend. Een financieel besluit wordt eind 2020 verwacht. Voor de projecten Kralingerpolder, Wippolderlaan en voor een derde doublet bij Maasdijk is in oktober 2019 SDE aangevraagd. Volgende maand worden hiervoor de beschikkingen verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.