Glas

Nieuws

Curator botst met Rabobank over facturen Quality Queen

De curator van Quality Queen en Rabobank botsen nu veel onbetaalde facturen voor groentelevering worden afgeschreven.

Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag van curator Mattieu Souren. Volgens Rabobank is met € 1,3 miljoen nog niet de helft van de uitstaande rekeningen betaald door afnemers van de failliete glasgroenteleverancier uit De Lier. De klantenkring bestond uit supermarkten in Nederland en Engeland.

Circa € 1,2 miljoen van de uitstaande rekeningen van Quality Queen is niet te incasseren en ruim 4 ton is dubieus. De curator heeft daar echter geen zicht op omdat Rabobank eigenhandig een incassobureaus inschakelde.

Geen inzicht in debiteurenportefeuille Rabobank

De curator moet zorgen voor een zo groot mogelijke boedel om schuldeisers, zoals telers, te kunnen uitbetalen. Rabobank heeft de incasso echter naar zich toegetrokken als eerste pandrechthouder. Volgens de curator weigert Rabobank inzicht te geven in de debiteurenportefeuille. De curator denkt dat meer geld op te halen is, omdat incassobureaus incasseren van lastige debiteuren commercieel minder interessant vinden.

Verslechterde relatie Rabobank en curator

De relatie tussen Rabobank en de curator lijkt verslechterd nu de curator zelf schrijft dat de bank vindt dat de curator een vervelende houding aanneemt in dit dossier. Volgens de curator heeft Rabobank gedreigd de resterende debiteurenportefeuille te zullen veilen. “Het laat zich raden wat de opbrengst daarvan zou zijn geweest, te meer nu de jus er al vanaf is. De tweede pandrechthouder Atradius zou hier niet zo blij mee zijn geweest.”

De curator moet nu voor 11 juni 2020 een onderbouwing krijgen voor de posten ‘niet te incasseren’ en ‘dubieuze vorderingen’. De rechter-commissaris heeft dat besloten, blijkt uit het faillissementsverslag.

Bij het faillissement waren ook telers betrokken zonder kredietverzekering. De kans dat zij nog geld terugkrijgen is klein als minder facturen kunnen worden geïnd voor geleverde groente.

€ 9,2 miljoen aan vorderingen

In totaal hebben zich concurrerende crediteuren gemeld bij de curator voor € 9,2 miljoen aan vorderingen op Quality Queen Sales en € 1,56 miljoen voor Quality Queen Services. Rabobank heeft daarvan bijna de helft ingediend. De bank heeft, zo blijkt ook uit het tweede faillissementsverslag, al wel € 3,4 miljoen geïncasseerd uit vorderingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.