Glas

Nieuws

Regeling SDE++ van 5 miljard euro in najaar open

Dit najaar gaat de SDE++ open. De daglichtkas staat op de lijst, net als verschillende vormen van geothermie.

Het kabinet stelt dit jaar 5 miljard euro beschikbaar voor CO2-reductie via de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). De eerste ronde wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie.

In de brief die minister Wiebes hierover schreef aan de Tweede Kamer, staat specifiek vermeld dat de CO2-levering aan de glastuinbouw nog wordt doorgerekend en op zijn vroegst in 2021 voor SDE-subsidie in aanmerking komt.

Nieuwe technieken

In 2020 wordt een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor de (met name voor de sierteelt gewilde) daglichtkas, en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd.

Niet alles op aan één techniek

Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord.

Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CCS (Carbon Capture and Storage) zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.