Glas

Nieuws

Oproep nieuw beleid kleine tuinbouwpercelen

Door schaalvergroting in de glastuinbouw komen kleine percelen met een tuinbouwbestemming in de knel en is nieuw beleid nodig.

Percelen met een glastuinbouwbestemming zijn in het verleden bestemd voor de glastuinbouw, maar de moderne bedrijven van 5 tot 10 hectare hebben geen interesse in percelen als die niet toevallig passen in een uibreidingsplan. De provincie zou op deze kleinere percelen gemeentes nu meer vrijheid moeten geven om andere functies toe te staan, zoals woningbouw voor ouderen, jongeren of arbeidsmigranten.

Verrommelt

Dat is de oproep van de adviseur van een eigenaar van een klein perceel (74 are) in Pijnacker-Nootdorp aan de provincie Zuid-Holland. Het perceel verrommelt omdat de bestemming glastuinbouw onzeker is. De gemeente wil wel meewerken aan een andere bestemming, maar daarvoor moet de provincie het omgevingsbeleid aanpassen door bijvoorbeeld bestemmingen over te hevelen naar andere percelen.

Areaal 550 hectare

Alleen al in Pijnacker-Nootdorp zijn meerdere percelen te vinden die met dit probleem kampen en braak liggen. Juist in deze gemeente Pijnacker-Nootdorp groeien bedrijven relatief snel door uitbreiding. Na Westland is Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste glastuinbouwgemeente in Nederland. Het areaal bedraagt 550 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.