Glas

Nieuws

Glasgebied Californië 2 kan naar één koper gaan

Glasgebied Californië 2 wordt met 40 hectare gevuld door één of twee glasbedrijven, zo verwacht de gemeente Horst aan de Maas.

De uitbreiding van het gebied Californië zat er aan te komen nu het glasgebied volloopt. Californië 2 bestaat uit 40 hectare glastuinbouw.

Het Limburgse glastuinbouwgebied is aangewezen als gebied voor grootschalige glastuinbouw. Voor deze bedrijven is het aanbod in Nederland beperkt, schrijft Gemeente Horst aan de Maas (L.) in het bestemmingsplan dat ter inzage ligt. “De in totaal 40 hectare glastuinbouw wordt naar verwachting gevuld met één tot twee kandidaten omdat de glastuinbouwsector in het afgelopen decennium een forse schaalvergroting heeft doorgemaakt”, schrijft de gemeente. In het bestemmingsplan wordt niet gesproken over mogelijke erfpachtconstructies bij uitgifte van de gronden via Provincie Limburg.

Bouwrijp maken

De maximaal toegestane gevelhoogte van kassen blijft 12 meter en is gelijk aan Californië 1. Uitzondering is een groenteverwerker die wel hoger mag bouwen.

Grondexploitatiemaatschappij Californië is ontwikkelaar van het gebied en zal het bouwrijp maken naar behoefte van de kopers. In 2024 moet de grondexploitatie worden beëindigd is de verwachting. Dan zijn de percelen verkocht.

Groentenverwerker met huisvesting

Naast 40 hectare glastuinbouw wordt in het gebied 11 hectare uitgegeven aan een groenteverwerker. Deze verwerkt groenten uit het nabijgelegen glasgebied en wil arbeidsmigranten bij het bedrijf huisvesten. Dat blijkt uit het bestemmingsplan.

Of registreer je om te kunnen reageren.