Glas

Nieuws

Gemeente onderzoekt huizen op aardwarmtebedrijf

Pijnacker-Nootdorp wil mogelijk een reeks glastuinbouwbedrijven verwerven voor woningbouw, waaronder geothermiebedrijf Ammerlaan.

Dat blijkt uit de lijst kadastrale percelen waarop de gemeente een voorkeursrecht wil instellen. Er is ruimte nodig voor woningbouw in het gebied op langere termijn. In glastuinbouwgebied Balijkade zijn zeker 5 glastuinbouwbedrijven genoemd die de gemeente wil aankopen als de ondernemer besluit te verkopen. Met de maatregel voorkeursrecht moet hij eerst zijn grond namelijk bij de gemeente aanbieden en worden speculanten afgesneden. Meerdere bedrijven of lege glastuinbouwpercelen in verschillende gebieden in de gemeente zijn al eigendom van onroerendgoedbedrijven, blijkt uit gegevens van het kadaster.

Problemen hersteld

Bij de bedrijven in het gebied de Rijskade hoort ook Ammerlaan geothermie en het productiebedrijf. Het aardwarmtebedrijf is juist weer opgestart na technische problemen met de put. De gemeente verleende steun aan de nieuwe boring. De bron kan nu meerderde kassen verwarmen, een zwembad, een school, 500 flatappartementen en een sporthal.

Menno Ammerlaan laat in een reactie weten niet te verwachten dat het glastuinbouwgebied Rijskade zal worden aangewezen als woningbouwlocatie. “Andere gebieden zijn geschikter. Bovendien kunnen we al sinds 1989 geen vergunning krijgen omdat er woningen gebouwd zouden worden. We zijn nu 30 jaar later. Het zal nog zeker 20 jaar duren voor het zover zal zijn, verwacht ik.”

Grip houden op grondmarkt

Met de instelling van het voorkeursrecht kan de gemeente een betere positie krijgen op de grondmarkt en daarmee grip houden op ontwikkeling van gebieden. De gemeenteraad moet het besluit van het college van burgemeester en wethouders voor het vestigen van de voorkeursrecht binnen 3 maanden bekrachtigen. Doet de raad dat niet, dan vervalt de maatregel. De gemeente werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe Pijnacker-Nootdorp er in 2050 uit zal zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.