Glas

Nieuws

Rechter wijst beroep tegen aardwarmte af

Een kritische belangengroep uit Voorne-Putten is het ongelijk gesteld in een juridische procedure over vergunningen voor een bestaande aardwarmtebron.

De belangengroep ging in hoger beroep tegen de omgevingsvergunning die volgens hen niet voldoet aan de werkelijk gebouwde installatie. In 2013 werd een vergunning afgegeven voor de installatie en de aanleg, maar sindsdien is het plan gewijzigd.

Aardwarmteproject kleiner, dus veiliger

Eerder besloot de minister van Economische Zaken dat het aardwarmteproject kleiner in omvang was geworden, zodat veiligheidsrisico’s verminderden. Daar ging de groep tegen in bezwaar en uiteindelijk in beroep. De Raad van State wijst dit beroep nu af. Het aardwarmtebedrijf GeoMEC-4P Realisatie en Exploitatie B.V. heeft de juiste vergunningen. Een nieuwe beoordeling hoefde niet plaats te vinden, oordeelt de rechter. Zo is het plan uiteindelijk veiliger geworden.

Gas en olie

De groep had vooral bezwaar tegen de plaats van de fakkelinstallatie in de buurt van de balanstank, waarin gas zit. De rechter oordeelt echter dat de installatie veilig genoeg is. Zo wordt geen olie mee opgepompt en is de bijvangst gas kleiner dan verwacht.

Draagvlak

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wees eind vorige maand op het belang van goede communicatie met omwonenden bij aardwarmte. Dat kan weerstand voorkomen en imagoverslechtering voor deze duurzame manier van warmteproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.