Glas

Nieuws

ACM akkoord met fusie Best of Four en Van Nature

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen bezwaar tegen nieuwe fusieplannen tussen Best of Four en Van Nature.

Voor de huidige fusiegesprekken is geen nieuwe melding nodig bij ACM dat al in 2016 oordeelde dat de concurrentie niet in het geding komt bij een samengaan. Toen mislukte de eerste fusiepoging van de telersverenigingen. “ACM heeft informatie opgevraagd en beoordeelt dat de situatie niet wezenlijk veranderd is. We hoeven geen nieuwe melding te doen”, zegt directeur Hans Prins van Van Nature. Beide organisaties mikken op een fusiebesluit door de leden na zomer. “We liggen op schema”, aldus Prins.

Gezamenlijk GMO-plan

Bij de fusiegesprekken wordt ook gewerkt aan een gezamenlijke aanvraagprocedure en programma voor GMO-subsidie in 2020. Het EU-subsidieprogramma ondersteunt telersinvesteringen in duurzaamheid en innovatie. Voor Van Nature-telers betekent dat een hernieuwde mogelijkheid tot GMO-steun, nadat de coöperatie er tijdelijk van afzag. Best of Four heeft overigens een doorlopend GMO-programma.

Iets meer winst

Van Nature heeft in juni een algemene ledenvergadering gehad en de goedgekeurde jaarcijfers gedeponeerd. Met een omzet van € 350 miljoen werd in het moeilijke jaar 2018 een gelijke omzet gemeten, al was het areaal iets groter dan in 2017. De winst van € 460.000 is ruim een ton hoger dan in 2017. Van Nature keert de winst uit aan de leden. Dat zijn er dit jaar nog altijd 80.

Of registreer je om te kunnen reageren.