Glas

Nieuws

‘Pilots voor electriciteitswinning met kasdek’

De gemeente Westland overweegt proeven met electriciteitswinning uit kasdekken financieel te ondersteunen.

Dat schrijft wethouder Pieter Varenkamp in een antwoord op vragen hierover van de ChristenUnie. Westland werkt aan een regionale energiestrategie, één van de uitvloeisels van het klimaatakkoord. Daarin is nu nog niet de sterk vernieuwende techniek opgenomen om met zonnecellen in glazen kasdek energie op te wekken. Volgens Varenkamp zijn de kosten daarvoor nu te hoog voor de bedrijven. Er is nu geen sluitende businesscase voor te maken, aldus de wethouder. “Mogelijk is het verstandig te overwergen om dergelijke pilots financieel te ondersteunen vanuit de gemeente. Dit wordt mede opgewerkt in het Westland Energie Akkoord.”

Ateliers

De regionale energiestrategie komt tot stand door middel van een serie ateliers waarin steeds concreter wordt gesproken over de inhoud. Elke twee jaar wordt de strategie aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De voorbereidingen vinden nu plaats in ateliers met maatschappelijke partners zoals de Natuur -en Milieufederatie Z-H, commerciële partners Eneco, Engie, HVC, Juva, Stedin, Alliander, LTO Glaskracht en vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Greenport.

Of registreer je om te kunnen reageren.