Tuinbouw fossielvrij

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

‘Glastuinbouw haalt CO2-doelen ’20 en ’50 niet’

De glastuinbouw haalt naar verwachting haar CO2-doel voor 2020 niet en ook die voor 2050 zal niet met de huidige techniek haalbaar zijn.

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport Balans van de Leefomgeving. In de periode 1990 tot 2015 daalden de emissies uit de land- en tuinbouw met 17%. Sinds 2015 is er juist een toename, die onder meer is toe te schrijven aan de groei van de glastuinbouw. Het PBL verwoordt daarmee wat vorig jaar oktober in de Energieverkenning al werd voorspeld.

LTO Glaskracht Nederland verwacht dat het doel van 2020 nog wel haalbaar is, al zal het een zware dobber zijn. De belangenorganisatie wijst op de verschilende CO2-uitstootcijfers die PBL en onderzoekers van Wageningen Universiteit hanteren. PBL hanteert veel hogere uitstootcijfers in 2016.

Voor de doelstellingen voor 2030 is het PBL nog niet negatief. Die is met inzet van techniek waarschijnlijk haalbaar en er komen maatregelen daarvoor uit het Klimaatakkoord. Op dit moment wordt daar onderhandeld hoe een extra besparingsopgave van 1 Mton voor glastuinbouw in 2030 kan worden bereikt.

‘Techniek volstaat niet’

Voor de doelstelling van 2050 is het planbureau wel negatief. Met de volledige inzet van de nu bekende technische potentie blijft de land- en tuinbouw nog veel te veel CO2 uitstoten, concludeert PBL. “Met alleen slimme innovaties van het huidige systeem komt de sector er dus op den duur niet. Er is een structurele verandering van het landbouw- en voedselsysteem nodig om én de druk op de leefomgeving substantieel te laten afnemen én een (alternatief) verdienmodel voor boeren te behouden”, schrijven de onderzoekers. Die omwenteling is niet per se slecht voor de tuinbouw. Het zal vooral neerkomen op verschuiving van de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Voor glastuinbouw wordt niet zo’n omwenteling beschreven.

LTO Glaskracht Nederland is positiever over ontwikkelingen in all electric telen, geothermie, biomassa en restwarmte en voorziet dat de doelstellingen voor 2050 wel haalbaar zijn.

Consument moet ook veranderen

Het PBL richt de pijlen niet alleen op land- en tuinbouw. De consument is ook aan zet, omdat 75% van de landbouwgrond voor het verbouwen van ons voedsel in het buitenland ligt. Bovendien wordt veel geëxporteerd. De onderzoekers wijzen erop dat tomaten uit Nederland in een vergelijking met buitenlandse leveranciers relatief goed scoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.