Glas

Nieuws

640 hectare extra kassen maakt CO2-doel lastig

Door economisch herstel stijgt het glasareaal met 640 hectare tot 9.340 hectare in 2020 en daarmee lijken CO2-doelen onhaalbaar.

Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017. Die energieverkenning van onderzoeksbureaus ECN en Planbureau voor de Leefomgeving maakt jaarlijks ramingen van sectorale energiebesparing en CO2-reductie. Dit jaar zijn voor de glastuinbouw een serie andere aannames opgenomen in de verkenning. Voor de glastuinbouw blijven de onderzoekers alsnog onzeker over het WKK-gebruik en de werkelijke ontwikkeling van het glasareaal.

Trendbreuk

Met de verwachte groei van het glasareaal wordt een trendbreuk ingezet. Vorig jaar werd door een dalend glasareaal juist de CO2-doelen voor de glastuinbouw aangescherpt. Immers; de verdwenen kassen hoeven niet verwarmd te worden, maar dat is geen verdienste van de sector. Die aanscherping van de doelen lijkt nu door deze verwachte stijging alweer op losse schroeven te komen. In de Nationale EnergieVerkenning 2017 spreken de onderzoekers van een ‘voornemen’ van de oud-staatssecretaris afgelopen zomer om het sectordoel voor de glastuinbouw in 2020 aan te scherpen van 6,2 naar 4,6 megaton CO2-equivalenten.

Volgens de onderzoekers zal de glastuinbouw het aangescherpte doel met ongewijzigd beleid niet halen. Ze concluderen dat op opnieuw vastgestelde verwachtingen. Het energieverbruik van aardgas en elektriciteit en de CO2-emissies van de tuinbouw liggen in 2020 ruim 10% hoger dan eerder voorspeld. De glastuinbouw presenteerde onlangs zelf een verduurzamingstraject naar 2040. Daarvoor is onderzoeksfinanciering nodig van overheid en bedrijfsleven.

Doelen Nieuwe telen

Een belangrijke verklaring voor de extra energie-inzet is de stijging van het glasareaal die wordt voorzien. Ook de energiebesparing in de kassen zelf valt lager uit, met een hoger energieverbruik in 2020 als gevolg. De onderzoekers gaan er van uit uit het Nieuwe Telen niet de 8 petajoule besparing kan worden gehaald, maar 7 petajoule in 2020. Ook is het Energiebesparingssyteem (EBG) glastuinbouw weggevallen, doordat de overheid geen akkoord gaf voor de uitvoeringsorganen.

Of registreer je om te kunnen reageren.