Glas

Nieuws

Hygiëneprotocol moet ToCV uit tomatenketen bannen

De organisaties die samenwerken in TuinbouwAlert hebben in overleg met NVWA hygiëne- en beheersmaatregelen opgesteld om het Tomatenchlorosevirus (ToCV) tijdens de teeltwisseling en de opkweek geen nieuwe kans te geven.

Het protocol is een aanvulling op de al bestaande maatregelen tegen ToCV die tijdens de teelt gelden. Zowel in de teelt, tijdens de teeltwisseling en de opkweek zijn de maatregelen vooral gericht op het tegengaan van kaswittevlieg en tabakswittevlieg, de vectoren van het virus. De nadruk tijdens de teeltwisseling en de opkweek ligt op chemische bestrijding in combinatie met hygiënemaatregelen.

Maatregelen voor alle tomatenbedrijven

De maatregelen om ToCV tijdens de teeltwisseling te elimineren gelden voor alle tomatenbedrijven in Nederland. Afstemming van het moment van ruimen met de buren is daarbij belangrijk. Om zo schoon mogelijk te eindigen worden de chemische insecticiden Sivanto Prime (flupyradifurone) of Decis (deltametrin) voorgeschreven. Het snel hygiënisch afvoeren en meteen composteren van de gewasresten verdient extra aandacht. Voor het reinigen van de kas wordt het hygiëneprotocol Clavibacter gevolgd.

Schoon plantmateriaal

Voor de opkweekbedrijven geldt een streng regime. Uitgangspunt is dat plantmateriaal geleverd wordt dat vrij is van wittevlieg en van ToCV. De hygiënemaatregelen tijdens en tussen opkweekfasen worden verscherpt, evenals de scouting op wittevlieg en verdachte planten. Tegelijkertijd houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt met biologische bestrijding kunnen opstarten. Het introduceren van natuurlijke vijanden tijdens de opkweekfase van tomaten zal dit jaar niet mogelijk zijn.

Officieel 19 besmette locaties

Het onderzoek van NVWA naar de verspreiding van ToCV bracht het aantal met besmette bedrijven op 18 (totaal 19 locaties). Het gaat hierbij alleen om tomatenbedrijven, alle in de Westelijke provincies van het land. De door NVWA bezochte bedrijven met paprika en aubergine, ook bekend als waardplant, waren vrij van het virus.

Crisisteam afgebouwd

Met de presentatie van het hygiëneprotocol komt de aanpak van het ToCV in een volgend stadium, aldus TuinbouwAlert. ‘De verhoogde staat ven paraatheid’ met het gezamenlijke crisisteam wordt afgebouwd. Onder de naam TuinbouwAlert werken CBL, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland, NFO en Plantum samen aan de beheersing van risico’s en crisis in de voedingstuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.