Glas

Nieuws

Glasgroente groeit als enige niet in biotuinbouw

Bij de ontwikkeling van biologische voedingstuinbouw blijft glastuinbouw met een stabiel areaal (in 2017) achter bij fruit en vollegrond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Daarin zijn niet de meest recente omschakelingen van glastuinbouwbedrijven opgenomen of uitbreidingen die dit jaar in productie zijn gekomen.

Het areaal biologische glasgroente bleef in 2017 121 hectare, waar dat in 2016 nog 126 hectare was en 108 hectare in 2015. In 2017 groeide het areaal biokomkommers naar 15 hectare (was 10 hectare in 2016). De arealen paprika (33 naar 26 hectare) en tomaten (38 naar 34 hectare) krompen iets. Toch zijn conclusies over onderlinge teelten lastig te trekken, omdat nogal wat bedrijven teeltwisseling toepassen.

Groei open teelt

De open-grondteelt groeide van 2.704 hectare naar 2.956 hectare. Een uitsplitsing van producten maakt CBS niet voor vollegrond. Een uitschieter is de teelt van biologische rode bieten. Die groeide in 2017 met 35,5% naar 443 hectare. Daarmee is de helft van de teelt in Nederland nu biologisch.

Het areaal biologisch fruit groeide van 501 naar 576 hectare in 2017. Dat betekent een uitbreiding met een derde sinds 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.