Glas

Nieuws

Pijnacker offert geen glas op voor woningbouw

Aan tuinders in het gebied Oostland wordt hun toekomstvisie gevraagd. Niet voor ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, maar voor versterking van de tuinbouw.

Dat stelt de gemeente Pijnacker-Nootdorp in een toelichting op de aangekondigde toekomstvisie. Onder tuinders in het gebied wordt de toekomstvisie in verband gebracht met een uitgebreide woningbouwopgave van 230.000 woningen voor Zuid-Holland.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt dat woningbouwlocaties niet gezocht worden op plaatsen waar nu glastuinbouw plaatsvindt, maar op inbreilocaties in stedelijk gebied, dichtbij het openbaar vervoer. “Binnenstedelijk zijn inbreilocaties: daar waar al woningbouw staat of de grond bestemd is voor woningbouw. Er wordt dus geen glas opgeofferd voor woningbouw.”

Ruimte voor uitbreiding

Eerder werd een gebiedsverkenning voor Westland opgeleverd, omdat de inrichting van Westland een stuk complexer is. De Gebiedsverkenning leidde daar tot acties op het gebied van markt zoals de Federatie Vruchtgroente Organisaties, maar ook tot herstructurering onder de paraplu van de Coalitie HOT.

Het te verkennen gebied omvat de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas, met inbegrip van Waddinxveen als het gaat om de Glasparel+ en overig verspreid glas. Over dit gebied wordt data verzameld over de tuinbouwactiviteiten en daaraan gerelateerde bedrijvigheid, bedrijfsoppervlakten en leeftijd en levensduur van de glasopstanden. Een woordvoerder van Pijnacker-Nootdorp: “De visie op de glastuinbouw in Oostland moet inzicht geven waar ruimtelijke economische structuurversterking van de glastuinbouwsector nodig is. Er is zelfs ruimte voor uitbreiding.”

Toekomstbestendig

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen gaan aan de slag om een ruimtelijk-economische visie te ontwikkelen voor het tuinbouwgebied Oostland. Deze visie draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het Oostlanddeel van de Greenport West-Holland. Een eerste verkenning moet relevante data en trends in beeld brengen. Deze verkenning loopt tot en met december 2018.

Of registreer je om te kunnen reageren.