Glas

Nieuws

Westland niet zelfvoorzienend zonder ultradiepe geothermie

Trias Westland zal naar verwachting toch alle 49 aangesloten bedrijven van aardwarmte kunnen voorzien vanuit de Onderkrijtlaag op 2,3 kilometer diepte. Maar dat de diepere Triaslaag ongeschikt blijkt voor warmtewinning is ‘zonde voor de transitie van de Westlandse tuinbouw’.

Dat zegt directeur Marco van Soerland van Trias Westland. Vrijdag 16 februari besloot het bestuur van Trias Westland te stoppen met het onderzoek van de aardlaag op 4 kilometer diepte en de boorput af te sluiten met cement. De zandsteen op deze diepte is onvoldoende poreus om water door te laten.

De doorlaatbaarheid is hier minder dan 1 milliDarcy (de eenheid waarin de waterdoorlaatbaarheid van gesteente wordt uitgedrukt), terwijl de doorlaatbaarheid van de bodem op 2,3 kilometer juist ‘aan de bovenkant van de verwachting’ zit met meer dan 500 milliDarcy. “Dat is voor een reguliere aardwarmteboring in deze laag heel goed”, aldus Van Soerland.
Artikel gaat verder onder de foto.

De ultradiepe Trias-boring gaat verder als standaard aardwarmteproject. - Foto: Ton van der Scheer
De ultradiepe Trias-boring gaat verder als standaard aardwarmteproject. - Foto: Ton van der Scheer

Aanleg tweede doublet

De verwachting is dat twee derde van de 49 leden van de warmtecoöperatie (48 tuinders en Flora Holland) dit jaar al zal kunnen worden aangesloten en warmte kan gaan afnemen. Hoe snel ook de overige leden aangesloten kunnen gaan worden hangt ook van de aanleg een mogelijk tweede doublet vlakbij dit eerste, dat binnen nu en 8 weken gereed zal zijn.

‘met dit teleurstellende resultaat blijven we binnen het afgesproken financiële arrangement’

Green deal keert € 3,6 miljoen uit

De ‘mislukking’ van de ultradiepe boring tot 4 kilometer diepte wordt financieel opgevangen door de vooraf afgesloten Green Deal. Die voorziet in een uitkering van € 3,6 miljoen. De Triasboring was te onzeker voor het standaard garantiefonds.

“Ook met dit teleurstellende resultaat blijven we binnen het afgesproken financiële arrangement”, zegt Van Soerland. Wij en de tuinders vinden het vooral zonde voor de transitie van het hele Westland dat er nu niet een nieuwe bodemlaag is ontsloten om stappen voorwaarts te zetten.”

Westland niet zelfvoorzienend

Met alleen aardwarmte uit de Onderkrijtlaag heeft geothermie in het Westland een potentie van ongeveer 3 à 400 megawatt. “Daarmee is het Westland niet zelfvoorzienend. Maar geothermie is ook vooral heel geschikt voor de basislast van een tuinbouwbedrijf”, aldus Van Soerland. Daarnaast is het zaak om een projectoverstijgend warmtesysteem te realiseren met andere inregelbare externe warmtebronnen.

Volgens de directeur heeft Trias Westland de ongeschiktheid van de diepe Triaslaag voor warmtewinning vooraf wel degelijk ingecalculeerd. “Anders hadden we geen fall back scenario ingebouwd.” Dat fall back scenario, de put op 2,3 kilometer diepte in de Onderkrijtlaag, is volgens Van Soerland ‘een zeer solide businesscase’.

Of registreer je om te kunnen reageren.