Glas

Nieuws laatste update:23 nov 2018

‘Retail straks vragen teelt of ras te schrappen’

Natuur en Milieu wil in de toekomst niet meer met supermarkten discussiëren over het bannen van middelen, maar milieuonvriendelijke teelten of rassen.

Dat zei Jelmer Vierstra, programmaleider bij Natuur en Milieu en betrokken bij verduurzaming van de keten voor Albert Heijn. Over 2 jaar is de milieubelasting van een teelt of ras precies in kaart gebracht. “Onze droom is dat we niet meer naar retail hoeven om over middelen te praten, maar over rassen. Als er bijvoorbeeld 2 appelrassen liggen met hoge milieubelasting, moet je dan telers niet vragen andere rassen te telen?” Hij meldde op het Groenten & Fruit Congres in Rotterdam donderdag dat hierover recent positieve gesprekken zijn gevoerd met Centrum voor Landbouw en Milieu, WUR en diverse LTO’s. Emissiebeperkende maatregelen en steeds betere digitale teeltregistratie maken zo’n stap snel mogelijk, stelde Vierstra.

Jelmer Vierstra van Natuur en Milieu (links) op het Groenten & Fruit Congres donderdag 22 november in het Spartastadion in Rotterdam.
Jelmer Vierstra van Natuur en Milieu (links) op het Groenten & Fruit Congres donderdag 22 november in het Spartastadion in Rotterdam.

Biologisch duurzamer?

Dat is ook het moment dat precies kan worden afgewogen welke teelt duurzamer is: biologisch of gangbaar. Op het Nationaal Groente en Fruit Congres in Rotterdam werd die discussie in ieder geval ook gevoerd. Bereken je de duurzaamheid dan over een geteelde hectare of kilo product. Dat maakt in deze discussie uit. Vierstra zei het ‘eerlijk, niet zeker te weten’ of biologisch duurzamer is. “Op mijn gevoel zeg ik dat het wel geldt voor de vergelijking per hectare en niet rekening te houden met de lagere opbrengst. Maar laten we dat gesprek over 2 jaar nog eens voeren.”

Definitieve schema niet klaar

Vierstra erkende dat het verduurzamingsproject bij Albert Heijn zich vooral focust op middelengebruik en niet op bredere milieuzaken als bij PlanetProof. Na 2 jaar proefdraaien wil Albert Heijn met telers en Natuur en Milieu tot sluitende teelteisen komen. Dat zou per januari moeten ingaan, maar Vierstra stelde dat dit niet gehaald wordt, omdat de teeltgegevens nog bestudeerd worden.

Ook in de keten van Lidl worden de eisen binnenkort vastgesteld. De keten eist Planet Proof of een vergelijkbaar schema dat door CLM wordt gevoerd. Jelte van Kammen, directeur van Harvest House, zei donderdag dat daarover nog overleg loopt met Lidl, maar het doel is dichtbij de eisen voor PlanetProof te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.