Glas

Nieuws

Nieuw tuinbouwbeleid leidt tot discussie

Blijft de gemeente Westland nog wel streven naar internationalisering van de glastuinbouw en promotie van Westland? Met die vragen zit het tuinbouwbedrijfsleven na de plannen voor een nieuw economisch beleid voor de glastuinbouw in Westland, het grootste glastuinbouwcluster in Nederland.

Westland voerde een actief beleid in met name China om bedrijven te helpen daar voet aan de grond te krijgen. Volgens PvdA-gemeenteraadslid Nico de Gier voelt het bedrijfsleven dat internationalisering de nek is omgedraaid en dat Westland Marketing om zeep is geholpen. “Ik hoor negatieven geluiden op bijeenkomsten van VNO-NCW en LTO.”

Volgens wethouder Karin Swinkels klopt het dat subsidie voor Westland Marketing stopt. Dat was een gemeenteraadsbesluit. Zij werkt nu aan plannen om de promotietaken voor Westland anders voort te zetten. Westland Marketing kreeg subsidie voor het promoten van Westland, zodat nieuwe bedrijven zich er willen vestigen. Dat komt nog niet zo van de grond.

Techniek ontwikkelt snel

Swinkels wijst erop dat het economische beleid onder het programma ’Samen werken aan een nieuwe balans’ op accenten verandert. Westland wil innovatie en techniek veel meer gaan aanjagen. “De ontwikkelingen op gebied van tuinbouwtechniek gaan enorm snel, daarvoor willen we een stimuleringsfonds instellen.” Verder blijven accenten als energie en telen voor waardevolle stoffen (biobased) overeind in het nieuwe economische beleid.

Swinkels zei dat woensdag 3 oktober tijdens de commissievergadering financiën van gemeente Westland. De gemeenteraad krijgt nog de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het nieuwe beleid, benadrukte ze.

Oud beleid

In die vergadering werd het tuinbouwbeleid van de laatste 15 jaar geëvalueerd. Westland heeft een enorme ontwikkeling bewerkstelligd om de duurzaamste glastuinbouw van Nederland te hebben in 2020. Toch zijn er aanbevelingen, bijvoorbeeld om nog meer te investeren in het economische beleid. Nu behelst dat 1,36% van de begroting van de gemeente.

Of registreer je om te kunnen reageren.