Glas

Nieuws 1 reactielaatste update:25 jan 2018

Glastuinbouw in rep en roer vanwege eis EZ gasgebruik

De brief van Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, aan 200 bedrijven om versneld om te schakelen naar hoogcalorisch gas leidt tot veel onrust bij glastuinders en verduurzamingspartners.

Tweehonderd grote industriële gasverbruikers moeten uiterlijk 2022 omgeschakeld zijn van laag- naar hoogcalorisch gas om minder afhankelijk te worden van gas uit Groningen. Onder deze groep bevindt zich ook glastuinbouwcluster AgriportA7 in Middenmeer. Het betreft gasverbruikers met een directe aansluiting op het landelijke hogedrukgasnet.

Volgens Rob van der Valk, energiedeskundige van LTO Glaskracht Nederland, moet dit cluster in Noord-Holland alleen al een miljoeneninvestering doen om de WKK-installaties daarvoor geschikt te maken. Juist Agriport A7 heeft met twee aardwarmteboringen veel gedaan aan verduurzaming. De glastuinbouw vindt dat de rekening voor deze nieuwe eisen niet bij de bedrijven gelegd kan worden, al is er begrip voor de aardbevingsproblemen in de provincie Groningen.

Grote ingreep kleine installatie

Als de hele glastuinbouw met deze eis te maken krijgt, worden de familiebedrijven met kleine WKK’s mogelijk het hardst getroffen. Zonder maatregelen dreigt schade en zelfs motoruitval van de WKK. De aanpassingskosten voor WKK’s liggen in de orde grootte van € 100.000 per installatie, stelt LTO Glaskracht. Daarnaast is er sprake van exploitatieverlies omdat de motoren minder efficiënt draaien na de aanpassing, bleek uit een inventarisatie in 2015. Voor bedrijven zonder WKK, zoals bedrijven met koude teelt, zijn de effecten het geringst.

‘Iedereen is in rep en roer’

LTO Glaskracht Nederland probeert nu regie te krijgen, samen met partijen als gemeenten en provincies. Van der Valk: “Iedereen is in rep en roer door de brief en loopt door elkaar heen. Er zijn al veel verduurzamingsprojecten, zoals de warmtealliantie, gevormd. We moeten zorgen dat we gezamenlijk blijven opereren en niet uit elkaar gaan lopen.”

LTO Glaskracht ziet de brief als een aansporing om opnieuw een versnelling van de verduurzaming te bewerkstelligen. “Verduurzaming kan niet nog sneller dan snel. We moeten voor regie zorgen, in plaats van dat we elkaar nu gaan opjutten”, zegt Van der Valk

Overleg over nieuw energieakkoord

De glastuinbouw is betrokken bij het overleg over een vernieuwd energieakkoord. Minister Wiebes heeft al aangegeven voor de zomer met een nieuw en scherper energieakkoord te zullen komen. Van der Valk: “Daarvoor wordt een overlegtafel land- en tuinbouw ingericht. Sjaak van der Tak neemt daarin zitting namens de glastuinbouw.” Lijstjes met wensen zijn uitgewisseld tussen de partijen. Voor LTO Glaskracht Nederland is de glastuinbouwvisie met een route naar klimaatneutrale teelt de inbreng in dit overleg.

Eén reactie

  • RKA Welles

    Als er nu maar niet alleen ingezet wordt op aardwarmte door de onderhandelaars! Want dit is voor 80% of meer vd bedrijven niet mogelijk!.
    Blijf nuchter en denk goed na, ga niet voor 10 aardwarmteprojecten de glastuinbouw weggeven!!

Of registreer je om te kunnen reageren.