Glas

Nieuws 1914 bekeken laatste update:21 apr 2017

Rabobank ziet 3 bedrijfsmodellen voor glasgroente in 2026

De jarenlange versnippering in de glasgroentesector is definitief over zijn hoogtepunt heen, stelt Rabobank Nederland in de vandaag verschenen sectorvisie glasgroente. Slagvaardigheid voor de toekomst ziet Rabobank ontstaan in grote ‘corporate’ glasgroentebedrijven en in telersverenigingen, waarin de bedrijven veel nauwer gaan samenwerken.

Rabobank ziet de komende tien jaar in de glasgroenteteelt drie soorten ondernemingen ontstaan.

1: Het ondernemende collectief van excellente producenten

Het eerste bedrijfsmodel staat in de sectorvisie ‘De Nederlandse glasgroentesector naar voren’ te boek als ‘Het ondernemende collectief van excellente producenten’. Het model lijkt op de huidige coöperatieve telersverenigingen, maar kenmerkt zich door een gezamenlijke exploitatie.

In ruil voor het opgeven van een deel van de zelfstandigheid kunnen de aangesloten teeltbedrijven met hun collectief beter op de marktvraag inspelen en samen meerdere productmarktcombinaties bedienen, om zo het risico op slechte prijsvorming te spreiden.

2. ‘Corporate’ integreert teelt en handel

Het tweede bedrijfsmodel dat Rabobank als kansrijk ziet is ‘De toonaangevende tuinbouw-corporate’. Het gaat daarbij om een in de keten geïntegreerde producent die groot genoeg is om grote afnemers te kunnen beleveren. In Nederland zijn nog geen voorbeelden van dit bedrijfsmodel. Dat ziet Rabobank het komende decennium wél gebeuren, hetzij door fusies of overnames van teeltbedrijven, hetzij door omvorming van telersverenigingen tot BV’s, waarin behalve de exploitatie ook het eigendom wordt samengevoegd.

3. Individuele telers met een niche

Het derde bedrijfsmodel ziet Rabobank als ‘De fabuleuze productspecialist’. Hieronder vallen alle individuele teeltbedrijven die zich onderscheiden in een nichemarkt, met een uniek product of productenpakket en een eigen klantengroep. In deze groep kunnen zowel grote als kleine bedrijven zich thuis voelen, maar wel zal het familiebedrijf de boventoon blijven voeren, verwacht Rabobank.

Bedrijven kunnen zich in het derde model de komende jaren ook onderscheiden door zich op het online verkoopkanaal te focussen, dat nog in ontwikkeling is. Rabobank schat de groei hiervan nog relatief voorzichtig in: in 2030 zou zo een kwart van alle voeding worden verkocht.

Hogere prijzen voor bijzondere producten

Een andere reden waarom de zich onderscheidende productspecialist zich zal kunnen handhaven is de nu al zichtbare trend dat de markt voor glasgroente in binnen- en buitenland niet zozeer in volume, maar wel in waarde groeit. Weliswaar ziet Rabobank wel al een ‘kentering’ in de jarenlange daling van de groente- en fruitconsumptie per hoofd van de bevolking. Maar groei zit hem vooral in hogere prijzen voor bijzondere producten.

Kansen voor biologisch

Biologisch is het bekendste voorbeeld van een segment dat het eerder van waarde dan van volume moet hebben. Daar ziet Rabobank voor Nederlandse glasgroentetelers echter beperkte mogelijkheden, met name door het verbod om los van de ondergrond te telen. De markt voor biologische voeding zal in West-Europa overigens wel blijven groeien, maar tot 2026 volgens Rabobank niet boven 8% uitkomen, waardoor het een interessante niche blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.