hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Westland klaar voor cruciale diepe warmteboring

Na een 6 jaar lange voorbereiding start het consortium achter Trias Westland deze maand met de proefboring naar warmte op 4 kilometer diepte.

In de Staatscourant staat deze week dat op 9 oktober wordt gestart met de uitvoering van de diepteboring. Dan is echter niet de feitelijke start van de boring gepland. Navraag bij Trias Westland leert dat omstreeks die datum met de opbouw van de boortoren wordt gestart. De feitelijke start van de boring zal ‘een à twee weken later zijn’, verklaart Marco van Soerland, projectdirecteur. Een groot deel van de toren zit in containers en een deel arriveert met speciaal transport.

Bassin van 5.000 kuub

Op de locatie aan de Langebroekweg in Naaldwijk is een kas van 2 hectare gesloopt. Op dit moment wordt een bassin gegraven van 5.000 kuub voor de opvang van het boorwater. De grond wordt gebruikt in een wal en hoeft niet te worden afgevoerd. De afgelopen weken zijn 200 heipalen geslagen voor de vloeistofdichte vloer en het fundament van de boorinstallatie, die laatst in Turkije is ingezet om naar olie te boren.

Cruciale boring

Het is een spannende periode voor de 49 deelnemende aandeelhouders/ondernemers. Vallen de resultaten van de diepe proefboring in december tegen, dan wordt het project wel doorgezet, maar op de gebruikelijke 3 kilometer diepte in de Krijt-aardlaag waarvan ook huidige aardwarmteprojecten gebruik maken. Een deel van de ongeveer 250 hectare glas zal dan bij zo’n lagere warmte-opbrengst moeten wachten op een volgend project om hun energieduurzaam in te vullen. De totale projectkosten bedragen circa €50 miljoen.

Warmteplan

Voor de gehele gemeente Westland is de proefboring cruciaal. Als de tuinders de diepe Trias-aardlaag op 4 kilometer niet kunnen gebruiken, moet de gemeente de duurzame warmteplannen bijstellen. Komende projecten moeten dan met elkaar concurreren in dezelfde Krijt-laag, zodat 20% tot 40% van de warmtebehoefte maar in de gemeente met aardwarmte ingevuld kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.