Glas

Nieuws

Helft klimaatdoel in zicht door beleid kabinet

Door de plannen van het nieuwe kabinet kunnen de klimaatafspraken van Parijs voor ongeveer de helft worden gehaald.

Om de doelen helemaal te halen moet het kabinet met het bedrijfsleven aanvullende afspraken maken, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie van de kabinetsplannen. Greenpeace laat in een reactie weten dat het kabinet snel met sectoren als landbouw om de tafel moet.

Niet concreet voor glastuinbouw

Aanvullende eisen voor glastuinbouw zijn door het PBL niet meegenomen in de doorrekening, omdat er geen concrete voorstellen in de kabinetsplannen (het regeerakkoord) staan over de glastuinbouw. Overigens heeft het kabinet wel plannen voor een hogere CO2-prijs voor elektriciteit en het toelaten van CO2-opvang en opslag in de SDE+-regeling. Daardoor zal het voor energieprojecten mogelijk lastiger worden SDE+-ondersteuning te krijgen.

Ook rekenden de onderzoekers plannen door om met subsidie meer houtwallen te plaatsen om bouwland heen. Voor de steun van het kabinet voor verduurzaming van de teelt is geen CO2-bijdrage ingeboekt door de onderzoekers.

Megaton

De maatregelen van het nieuwe kabinet leveren in 2030 een besparing op van 11 tot 26 megaton aan CO2, terwijl Nederland dan 41 megaton minder moet uitstoten. Die opdracht vloeit voort uit het klimaatakkoord van Parijs, dat de internationale gemeenschap heeft gesloten om te voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt.

Ook voor de doelen die het kabinet zich heeft gesteld voor 2020 is een stap extra nodig. Het PBL oppert bijvoorbeeld de kilometerheffing voor vrachtwagens snel in te voeren, zodat het klimaat daar al in 2020 van kan profiteren.

Belangrijkste adviseur

Het PBL is de belangrijkste adviseur voor kabinet en parlement over milieu en klimaat. De Tweede Kamer had het bureau gevraagd de effecten van het regeerakkoord te berekenen. Sommige maatregelen heeft het PBL niet in zijn sommen meegenomen, omdat die nog niet concreet genoeg zijn.

De onzekerheid over de uitkomsten is ook nog groot, omdat de prijzen van duurzame en fossiele energie bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn van wat er in het buitenland gebeurt.

Greenpeace

De bevindingen van het PBL ‘tasten de geloofwaardigheid van het pakket wel aan’, vindt Greenpeace. Minister Eric Wiebes van Klimaat moet volgens de milieuorganisatie ‘met grote spoed aan het werk om samen met de collega’s die over vervoer, landbouw en de gebouwde omgeving gaan de gaten te dichten’.

Of registreer je om te kunnen reageren.