Glas

Nieuws

'Nieuwe hoogspanningsdraden boven kassen onwenselijk'

De nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Borchwerf en Tilburg kan beter niet over een tracé lopen boven tuinbouwgebied Steelhoven.

Bij het kruisen van deze kassen zijn mogelijk interferentie maatregelen nodig die kostenverhogend zijn. Daarnaast dient het glas mogelijk versterkt te worden in verband met afbrekend ijs van de kruisende geleiders.

Dat heeft electriciteitsnetbeheerder Tennet berekend in een onderzoek naar alternatieve tracés. Deze optie over het kassengebied is haalbaar, maar door de aanpassingen relatief kostbaar.

In 2014 hebben de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een voorkeursalternatief bepaald voor de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Borchwerf en Tilburg via het zogenaamde zuidelijk tracé. Regionale bestuurders en bewonersinitiatieven hebben aangegeven te weinig betrokken te zijn geweest bij dit proces en zijn ontevreden over de keuze. Begin 2015 heeft de minister van Economische Zaken de regio in de gelegenheid gesteld om met alternatieve tracés te komen.

Daarop zijn acht alternatieven binnengekomen die nu in grote lijnen zijn beoordeeld, maar verder in het vergunningenproces een milieubeoordeling krijgen. Daarmee is het traject over Steelhoven formeel niet afgewezen, maar als complex beoordeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.