Glas

Nieuws

'Kleine oude kassen niet meer exploiteren'

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland wil dat in een concentratiegebied voor glastuinbouw kleine niet rendabele kassen gesaneerd worden.

Het gebruik voor stalling van caravans of voertuigen of kampeermiddelen houdt die sanering tegen. Dat stelt GS in een reactieve aanwijzing tegen het bestemmingsplan 'Rijsenhout en omgeving' van de gemeente Haarlemmermeer.

De gemeente had de mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden toestemming te geven voor stalling. Het is ongewenst dat kleine niet rendabele kassen niet verkocht, dan wel gesaneerd worden, maar op andere wijze geëxploiteerd worden, stelt echter GS. Daarmee is het belang van de bescherming van het areaal glastuinbouwconcentratiegebied niet gediend. De gemeente geeft naar de mening van Gedeputeerde Staten ten onrechte aan dat enkele deelgebieden nu al niet meer tot het glastuinbouwconcentratiegebied horen.

Vorige week werd bekend dat de provincie Noord-Holland de regeling Ruimte voor Ruimte om verspreid liggend glas aan te pakken versobert. Verplaatsingen kunnen niet meer met woningbouw worden gefinancierd. De provincie studeert op andere maatregelen om herstructurering  van glas te stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.