Glas

Nieuws

Dijksma wil herstructurering oud glas vlot trekken

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw gaat een 'tuinbouwtafel' leiden.

Het is een overlegorgaan om de impasse rond de herstructurering van oud glas vlot te trekken. In juni is de eerste bijeenkomst gepland. Dijksma heeft daarvoor Loek Hermans als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven (Greenportvoorzitter) en burgemeester van Westland Sjaak van der Tak uitgenodigd. Hoe de verdere samenstelling van het overlegorgaan is, kon de woordvoerder van EZ niet zeggen. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of ook banken betrokken zijn. De Rabobank deed in 2013 gerichte voorstellen om met garantiegeld van de overheid een stallingsfonds mede te financieren. Dat voorstel nam Dijksma niet over. Het is ook niet de verwachting dat Dijksma met maatregelen komt. "Dijksma heeft op vragen van de VVD dit initiatief toegezegd. Haar rol is om de discussie rond herstructurerinig vlot te trekken", stelt een EZ-woordvoerder.

De sector heeft in 2013 een aantal mogelijke instrumenten voor modernisering van het glasareaal ingezet in een aantal pilots. Deze zogenaamde gereedschapskist kan onderdeel zijn van de gesprekken aan de tuinbouwtafel.

Of registreer je om te kunnen reageren.