Glas

Nieuws

WUR zoekt tuinders voor emissieloze kas

Wageningen UR Glastuinbouw zoekt tuinders die willen meedoen aan een onderzoek naar de waterefficiënte emissieloze kas.

De Nederlandse tuinbouwsector streeft naar een nul-emissie voor nutriënten in 2027, terwijl er in 2016 de emissie van gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd moet zijn door spuiwater te zuiveren. In het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Water gaat Wageningen UR Glastuinbouw vanaf het voorjaar samen met partners demonstreren dat een waterefficiënte emissieloze teelt mogelijk is, en wat daarvoor nodig is.

Ter vergelijking wordt in een referentieteelt volgens de huidige wettelijke stikstofnormen wel geloosd en de gewasbeschermingsmiddelen worden uit het geloosde water gezuiverd. Wekelijks worden productie, water- en meststoffenverbruik, klimaat, kosten etc cetera vergeleken en bekendgemaakt via een website en andere media.

Bedrijven, die geïnteresseerd zijn in deelname aan een water-efficiënte emissieloze kas, worden uitgenodigd zich te melden bij Ellen Beerling: ellen.beerling@wur.nl, 0317 485 670.

Of registreer je om te kunnen reageren.