Glas

Nieuws

Glastuinders iets positiever over 2015

Een kleine meerderheid van de glastuinders verwacht een herstel van de opbrengstprijzen in 2015, en daardoor hogere omzet en winst.

Dat blijkt uit de Nederlandse Agro Vertrouwensindex van het LEI Wageningen UR, Flynth en LTO. De ondervraagde ondernemers (groente en sierteelt) hadden daarmee hogere verwachtingen dan in het derde kwartaal van 2013. Wel schatten ondernemers in dat de kosten beperkt zullen toenemen.

Op de middellange termijn (2-3 jaar) zijn glastuinders steeds minder positief over hun bedrijfsvoering, maar ook hier zijn ondernemers nog wel positiever dan vorig jaar in het 3de kwartaal. Toch daalt de stemming op dit punt nu voor de derde maal op rij.

In de glastuinbouw geeft 33 procent aan geen financiële ruimte te hebben om te investeren. Er zijn ook ondernemers in deze sector die van plan zijn meer te investeren dan vorig jaar. Het gaat hierbij om ongeveer 16 procent van de respondenten.

vollegrond

De tuinbouwbedrijven in de vollegrond verwachten op de lange termijn nog wel een gezonde bedrijfsvoering. Maar men is daar wel steeds minder zeker van. Toch is deze nog steeds een van de hoogste van alle agrarische sectoren.

Tuinders in de open grond zijn gematigd positief over de huidige situatie op het bedrijf, maar iets minder positief dan de glastelers als het gaat om volgend jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.