Glas

Nieuws laatste update:7 feb 2014

Leren van continu meting fotosynthese

Wageningen UR Glastuinbouw gaat een nieuwe methode toepassen, waarbij de fotosynthese op verschillende hoogtes in het gewas gevolgd gaat worden.

In het project ‘Optimalisaties voor Het Nieuwe Telen’, onderdeel van het programma Kas als Energiebron, gaat onder andere de fotosynthese op 8 hoogtes in een tomatengewas gemonitord worden. Tot nu toe kon slechts op één plek tegelijk een fotosynthese-meting verricht worden op basis van chlorofyl fluorescentie. De nieuwe micro-MoniPAM, die wordt ontwikkeld in samenwerking met het Duitse bedrijf Gademann Instruments, maakt gebruik van 4 kleinere meters die zijn aangesloten op dezelfde unit. Dit maakt de apparatuur compacter, zodat deze in het gewas is te monteren. Door 8 meters op diverse hoogtes in het gewas op te hangen, ontstaat een goed beeld hoe de diverse bladlagen van de plant reageren tijdens bijvoorbeeld donkere en zonnige dagen.

De fotosynthese-meter in ontwikkeling is in eerste instantie bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, en zal nog niet vanaf het begin een praktijkrijp apparaat opleveren.

 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.