Glas

Nieuws laatste update:19 sep 2013

Glastuinders dagen omwonenden voor rechter

Glastuinders uit het tuinbouwgebied Kalenberger Greenport uit de gemeente Noordoostpolder hebben omwonenden voor de rechter gedaagd bij de rechtbank Zwolle-Lelystad.

De tuinders menen dat twee omwonenden misbruik hebben gemaakt van het recht door in vanaf 2007 tot en met 2009 veelvuldig procedures te starten tegen de bouw van nieuwe glastuinbouwbedrijven tegenover het tuinbouwgebied. Naast de tuinders was ook projectontwikkelaar DiFra betrokken bij de rechtszaak. De tuinders en Difra eisen ruim 160.000 euro van de omwonenden wegens onnodige schade door vertraging van het bouwproces. De rechter stelde de tuinders niet in het gelijk.

De omwonenden vreesden dat het vrije uitzicht vanuit hun woning zou verdwijnen, dat er onveilige situaties zouden ontstaan en dat de verkeersintensiteit aanzienlijk zou toenemen. Daarnaast hadden zij een financieel belang: hun vrees dat hun woning in waarde zou dalen is uitgekomen. Zij stellen dat ze alle mogelijke wettelijke mogelijkheden hebben aangegrepen.

Uit de uitspraak blijkt dat de omwonenden in hun bezwaren en beroepsprocedures niet altijd volledig in het ongelijk gesteld zijn. De Rechtbank erkende dat de omwonenden wel degelijk een belang hadden bij de procedures.

Of registreer je om te kunnen reageren.