Glas

Nieuws laatste update:8 jul 2013

Aanvragen voor MEI-subsidie blijven achter

Veertien glastuinbouwbedrijven hebben voor ruim 8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor investeringen in energie-innovaties. Er is in totaal 9 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie.

Er zijn 10 aanvragen ontvangen voor semi-gesloten kassystemen, meldt Dienst Regelingen en vier aanvragen voor overige energiesystemen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor de semi-gesloten kassystemen is 6,7 miljoen euro en voor de overige energiesystemen 1,5 miljoen euro. Er lijkt geschoven te gaan worden, omdat de aanvragen voor semi-gesloten kassystemen iets boven budget liggen en de overige energiesystemen blijven daarbij achter. Na beoordeling van alle projecten bepaalt de staatssecretaris of het nodig is om de verdeling van het totale budget over de categorieën aan te passen.
De beoordelingscommissie beoordeelt de projectplannen op een aantal criteria. Bijvoorbeeld de reductie van de CO2-uitstoot en de vermindering van het gebruik van primaire energie. Daarna adviseert de commissie de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) welke projecten per categorie in aanmerking moeten komen voor subsidie.

Of registreer je om te kunnen reageren.