Glas

Nieuws

Areaal glasgroente gegroeid in 2013

Het areaal van glasgroente (tomaat, komkommer, paprika, aubergine) is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de meitelling door het CBS. Van een daling, zoals verwacht door partijen in de sector, lijkt dus helemaal geen sprake. Met name het areaal tomaat is gestegen met 69 hectare naar 1.760 hectares. Het areaal paprika is met 3 hectare gekrompen. Juist bij paprika werd door partijen als de Rabobank een grotere daling verwacht. Sectormanager Cor Hendriks eerder dit jaar. “Bij paprika zal het areaal ‘relevant dalen’. Dat zal om een afname van 40 tot 50 hectare gaan. Bij tomaat zal het beeld stabiel zijn. Er is wat nieuwbouw en er vallen wat bedrijven af. Bij komkommer is eveneens een lichte krimp te verwachten.” Het komkommerareaal groeide juist met 8 hectares dit jaar.

In totaal ging de Rabobank uit van een daling van 50 tot 100 hectares. Hendriks kon de eerste resultaten van het CBS niet van commentaar voorzien.

Thijs Jasperse, via het kantoor Florpartners betrokken bij telerscollectieven als A8 en P8, noemt de CBS-cijfers twijfelachtig. De trend van een stijgend tomatenareaal kan hij bevestigen. Voor paprika gaat hij uit van een behoorlijke daling. "Het kan zijn her en der een oude kas wordt opgezet met paprika, maar dat is dan een hobbytuinder. Dat is toch het probleem met de CBS-cijfers."

Of registreer je om te kunnen reageren.