Glas

Nieuws

'Marktverstoring voorkomen bij kassen op pachtgrond'

Als telers grond pachten om kassen te bouwen (erfpacht) dient dat met speciale voorwaarden te gebeuren om marktverstoring te voorkomen. Wel lijkt de constructie bruikbaar om projecten vlot te trekken, blijkt uit een rondgang.

Erfpacht wordt gezien als instrument in de herstructurering van glas. Maar erfpachtconstructie kan tot lagere kostprijs en makkelijkere uitbreiding van arealen leiden, stelt onderzoeker Mark Ruijs van het landbouweconomisch instituut LEI. Volgens Ruijs kan voorkomen worden dat zo ongebreidelde uitbreiding plaatsvindt. "Het is een goedkopere constructie die lijkt op de sale en leaseback constructie die banken toepasten en daarmee de schaalvergroting tot stand brachten. Of het tot marktverstoring leidt, hangt af van de banken. Die vragen tegenwoordig een afzetplan. Als het nieuwe bedrijf voor bestaande markten gaat telen kan het een verstoring opleveren. Als er een apart marktsegment wordt bediend, hoeft dat niet zo te zijn."

Constructies als grondlease zijn opgenomen in het instrumentenkoffertje voor modernisering glastuinbouwareaal in Nederland. Het LEI heeft geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van inzet van erfpacht, waarbij telers mogelijk een lagere kostprijs kunnen behalen, naast het mogelijke effect op uitbreiding van areaal.

In Limburg werkt de provincie mee aan een verkenning naar erfpacht, waarbij de provincie mogelijk de grond aankoopt voor 60 hectare kassen en dan een gebruiksvergoeding van circa 5 procent in rekening brengt. Het moet de verkoop van glastuinbouwgrond in de Klavertje Vier gebieden stimuleren. De provincie Limburg zegt marktconforme tarieven te willen onderzoeken, maar noemt gebruiksvergoedingen van 5 procent. Dat moet tuinders die nu geen financiering krijgen wegens te weinig eigen vermogen toch helpen aan een nieuw bedrijf of uitbreiding. "Het kan net het laatste zetje zijn. Banken waren altijd terughoudend over erfpacht in de glastuinbouw. We hebben er met de bank over gesproken en er is nu in ieder geval ruimte om zaken te verkennen", laat de provincie weten.  De grond blijft in eigendom van de provincie. Limburg twijfelt zelf of telers zullen instappen op zo'n constructie.

Volgens accountantsbureau Flynth zitten voor- en nadelen aan erfpacht. Het is makkelijk om financiering te krijgen, maar het zorgt wel voor blijvende vaste lasten, waardoor tegen het einde van de constructie op een afgeschreven kas toch relatief hoge kosten blijven bestaan. Het is voor jonge ondernemers misschien wel een goede manier om kapitaal op te bouwen, laat het kantoor weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.