Glas

Nieuws

Overheid verwacht veel van aardwarmte

Het aandeel hernieuwbare energie zal in 2014 en 2015 sneller groeien door ondermeer de opmars van geothermie in de tuinbouw.

Dat blijkt uit een prognose die Agentschap NL heeft gepubliceerd. Dat aandeel energie uit hernieuwbare bronnen moet groeien van 4,6 naar 5,7 procent.

Geothermie zal met overige biomassaverbranding 15 procent van de hernieuwbare energie gaan leveren in 2015. Het aandeel van de bestaande technieken als biobrandstoffen en houtkachels loopt daardoor terug van 70 naar 60 procent.
Agentschap NL doet de prognose op basis van de recent toegekende SDE+-subsidies aan met name aanvragers uit de tuinbouw. Daarbij gaat zij er vanuit dat vier op de vijf aanvragers ook daadwerkelijk tot boring komt, een percentage van 80 procent dus. De overheid is daarmee positiever over de kans op realisering van aardwarmteprojecten dan bijvoorbeeld biogas waar die kans op realisering 60 procent wordt geschat.
In de prognose is geen rekening gehouden met recente problemen bij het aardwarmteproject in IJsselmuiden of financiële druk op de bedrijven die aardwarmte voorbereiden. Aan de andere kant heeft Agentschap NL ook geen rekening gehouden met extra stimuleringsbeleid voor aardwarmte door versimpeling van het vergunningentraject en extra financiële instrumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.