Glas

Nieuws

Dijksma: meer inzet op herstructurering glas

Staatssecretaris Sharon Dijksma is bereid zich meer te bemoeien met herstructurering van glasgebieden in Nederland en zo te proberen complexe projecten van de grond te krijgen.

Dijksma zei dat in een tuinbouwdebat met de politieke partijen in de Tweede Kamer donderdag. De VVD vroeg Dijksma aan het hoofd van de tafel te gaan zitten van overleg met partijen uit de tuinbouwsector. Dijksma: "Prima. Ik ben bereid met partijen aan tafel te gaan zitten, maar herstructurering is wel een eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. We kunnen het faciliteren, maar u moet niet verwachten dat de overheid dit financiert. Als we dat doen, staan andere sectoren ook voor onze deur, zoals de visserij."

Mogelijk toch garanties

Toch zei Dijksma op vragen van de VVD dat ze alsnog bereid is om te kijken of er steun is in de vorm van garanties voor gebiedsherstructurering. Dat zou dan niet om extra geld gaan, maar om garanties op aankopen van grond door bijvoorbeeld de Rabobank. De VVD vroeg Dijksma te onderzoeken of de garantieregeling landbouw kan worden ingezet.

Dijksma zei verder dat de constructie met erfpacht een interessante is, maar eigenlijk alleen voor vollegrondsgroentetelers en niet zozeer voor glastuinders. Grond is vaak eigen vermogen dat een bank eist bij financiering, zei ze. Constructies waarbij andere financiële partijen de grond onder kassen in eigendom nemen, komen steeds vaker ter sprake. Vorige week zei de Rabobank tijdens een rondetafeloverleg tuinbouw dat erfpacht een onderdeel van de oplossing kan zijn.

Extra geld aardwarmte

Tijdens het tuinbouwdebat zegde Dijksma toe een half miljoen euro extra te steken in onderzoek naar aardwarmte. Het is onderdeel van het versnellingsplan dat ze met de sector voorbereidt. De sector steekt zelf een even groot bedrag in die kennisontwikkeling.

Op overheidsmaatregelen om WKK's rendabel te maken, hoeft de sector niet te rekenen, zei Dijksma. De ChristenUnie vindt dat WKK-stroom een duurzame aanvulling is op wind- en zonne-energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.