Glas

Nieuws

Tuinder aan zijlijn stadslandbouw

Wageningen UR Glastuinbouw daagt glastuinders uit stadslandbouw uit niet vanaf de zijlijn van cynisch commentaar te blijven voorzien en wil duidelijkheid verschaffen over de plussen en de minnen, waarheden en de onwaarheden.

Samen met CropEye organiseert Wageningen UR Glastuinbouw op 17 oktober van 19.00-21.30 uur bij GreenQ/Improvement Centre in Bleiswijk een arenasessie over wat stadslandbouw voor kansen biedt aan professionele glastuinbouwbedrijven. De glastuinbouw is gevangen in een denken en doen gericht op kostenbesparing, stelt de WUR. En tegelijkertijd heeft stadslandbouw zich gevestigd als trend in de maatschappij, met lokale overheden die met heuse voedselvisies voor hun stad komen.

Kas op Haags kantoor

Aansluitend op de sessie in Bleiswijk is er de mogelijkheid mee te doen met de business challenge van Stadslandbouw Den Haag. De gemeente Den Haag zoekt ondernemers om stadslandbouw te realiseren in een gedeeltelijk leegstaand kantoorpand nabij de Fruitweg op het terrein waar vroeger de groothandelsmarkt voor groente en fruit gevestigd was. In het pand is ruimte, maar ook kan er op het dak van het zeven verdiepingen tellende gebouw een kas van zo’n duizend vierkante meter worden gebouwd. Al op 8 november wordt bekend met welke van de ingediende plannen de gemeente verder wil gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.