Glas

Nieuws

‘Onderzoek modernisering glasareaal’

Het Landbouweconomisch Instituut LEI gaat onderzoek doen naar stimuleringsinstrumenten om het glasareaal te moderniseren, zogenoemde ruimtelijke ordeningsinstrumenten voor de glastuinbouw.

Volgens LTO Glaskracht Nederland voorzitter Nico van Ruiten zullen op basis van die adviezen pilots volgen in 2013. De instrumenten zullen mogelijk de verkoopmarkt voor glasbedrijven ondersteunen.

Dit project heet 'modernisering teeltareaal' en wordt onder meer bekostigd door de provincie Zuid-Holland, ELI en LTO. Welke instrumenten dat nu worden, een glasfonds (stallingsbedrijf) zoals in een motie door de Tweede Kamer is voorgesteld, of iets anders, wordt eerst onderzocht door het LEI. Eerst moet objectief onderzoek gedaan worden naar de alternatieven, aldus Van Ruiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.