Doorgaan naar artikel

Samen met de natuur

In ons lage waterland zijn we heel wat gewend met wateroverlast. Je zou echter niet verwachten dat een land als Kazachstan ook onder water zou kunnen lopen. Dat kan dus wel.

Nadat er een stuwdam in het zuiden van Rusland was doorgebroken, kwam er een enorme hoeveelheid water het noordwesten van Kazachstan binnenstromen. Het geweld was zo groot dat lege vrachtwagens van de weg werden gespoeld. Alleen zwaarbeladen wagens konden het water weerstand bieden.

Er bevinden zich meer stuwdammen in dit gebied. Allemaal dammen uit de sovjet-tijd. Water- en energietechnisch waren de sovjets er vroeg bij. Maar inmiddels zijn de dammen oud en slecht onderhouden. Weer een voorbeeld van waar wij als Nederlanders kennis over kunnen verstrekken, als je kijkt naar onze waterkering in de Oosterschelde.

Kassen op hoge locaties gebouwd

Na de snelle dooi van veel sneeuw en flinke regenbuien staan verschillende dammen op springen. Duizenden mensen die in dorpen wonen in veelal houten huizen met maar één verdieping, moeten worden geëvacueerd. Gelukkigerwijs hebben de kassen er weinig last van. Het jaarlijks vrijkomende smeltwater na de winter heeft ervoor gezorgd dat kassen bijna altijd op hoge locaties zijn gebouwd. De problemen voor deze bedrijven blijven dus bij moeilijkheden bij transport en soms uitvallende stroom.

Een ander ras, teelt of teeltmethode wordt angstig benaderd en het liefst wordt er op de oude voet doorgegaan met alle risico’s van dien

Maar het zijn niet de enige problemen die de Kazakken uit de natuur ondervinden. Ook hier zijn alle tomaten- en komkommervirussen aangekomen. Terwijl wij in ons land altijd kunnen improviseren om tot een oplossing te komen, is dit in Kazachstan moeilijk. Wijzigingen in het teeltplan zijn ze niet gewend in hun ‘sovjet-denken’. Een ander ras, teelt of teeltmethode wordt angstig benaderd en het liefst wordt er op de oude voet doorgegaan met alle risico’s van dien. Het is dan ook moeilijk mensen ervan te overtuigen dat onze tuinbouw ontwikkeld is door het vermogen om snel in te spelen op bedreigingen die er uit de natuur komen. Want waar bedreigingen zijn, zijn ook kansen. Je moet alleen weten waar die te vinden zijn.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Kees Kranenburg

is consultant Delphy. Bezoekt bedrijven in Kazachstan.

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin