Glas

Nieuws

Enquête Glaskracht: licht herstel

De Nederlandse glastuinbouw heeft zich in 2012 enigszins hersteld van het rampjaar 2011. Dat concludeert LTO Glaskracht Nederland uit een enquête bij alle aangesloten glastuinders.

Twee van de drie tuinders hebben vertrouwen in de toekomst van hun bedrijf. Voor het komende seizoen verwacht iets meer dan de helft van de glastuinders een positief rendement te zullen halen. Dat is een aanzienlijk optimistischer beeld dan een jaar geleden toen nog maar een op de drie tuinders zwarte cijfers dacht te gaan schrijven. De groentetelers zijn overigens iets minder positief dan de siertelers.

Terugblikkend op 2012 ervaart een kwart van de ondernemers ervaart het afgelopen teeltseizoen als negatief voor de economische situatie voor zijn bedrijf. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat dit jaar één op de drie glastuinders bij hun bank in Bijzonder Beheer zit.

De helft van de ondernemers blijft investeren. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om vervangings-investeringen. Op de tweede plaats komen volgens de enquête energiebesparende en energie-innoverende maatregelen. De schaalvergroting in de sector zal minder snel gaan dan voorheen:  slechts een van de tien bedrijven investeert in bedrijfsuitbreiding. Zo’n 12 procent denkt binnen vier jaar het bedrijf te zullen beëindigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.