Glas

Nieuws

Circa 15 telers krijgen aardwarmtesubsidie

Van de 27 toegekende energiesubsidie SDE+ dit jaar zijn naar schatting 15 nieuwe glastuinbouwprojecten van aardwarmte. Dat zegt Victor van Heekeren, voorzitter van het Platform Geothermie.

Dat baseert hij op de laatste cijfers van Agentschap NL. Van de 32 aanvragen zijn er 27 toegekend. Acht projecten zijn al in een verder gevorderd stadium als de Koekoekspolder.

De cijfers laten een versnelling zien van de invoering van aardwarmte. Al zijn er nog drempels te overwinnen voor deze projecten, verwacht Van Heekeren. “Er zijn er eigenlijk twee, zoals de financiering en garantstelling, maar ook technisch is er een drempel.”

Eén van de subsidie-ontvangers is teeltbedrijf AC Hartman uit Friesland. Dat wil nog voor de jaarwisseling start met boorwerkzaamheden. Ook de Friese telerscombinatie Gietwater Berlikum wil overstappen op aardwarmte en hoopt in de loop van volgend jaar te starten met boren.

Volgens Van Heekeren wordt het spannend om te zien of de markt een stijging van het aantal boringen aan kan. In de laatste 5 jaar zijn er 8 projecten gerealiseerd, nu moeten de telers binnen een jaar de opdracht verstrekken om de subsidie veilig te stellen. In Nederland zijn alleen buitenlandse maatschappijen aktief.

Het Platform Geothermie is verder in de slag met het ministerie over voorwaarden van SDE+ in 2013. Het ministerie lijkt een maximum in te bouwen waardoor grotere projecten buiten de boot dreigen te vallen. Volgens Van Heekeren lijkt het ministerie na onafhankelijk onderzoek meer overtuigd van de noodzaak van volledige subsidiëring van grotere projecten. “Maar er is nog een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.