Glas

Achtergrond

Beperkte levering Ocap-CO2 door onderhoudsstop

Vanwege een onderhoudsstop van Shell Pernis kan Ocap slechts beperkt CO2 leveren.

De onderhoudswerkzaamheden van Shell Pernis startten begin mei en zijn naar verwachting voor de zomervakantie afgerond. Als gevolg van extra maatregelen die nodig zijn om tijdens de coronacrisis veilig door te kunnen werken, nemen partijen iets langer de tijd voor de onderhoudsstop dan aanvankelijk gepland. Alco had een stop gepand in juni van dit jaar, maar heeft onlangs besloten om deze uit te stellen tot september vanwege de coronacrisis.

Ongelukkige timing

De timing valt ongelukkig voor de telers, die juist een grote CO2-vraag hebben in de onderhoudsperiode. Maar de winter is geen goede optie voor de industrie vanwege weersomstandigheden en in de zomer is niet voldoende mankracht beschikbaar voor zo’n onderhoudstop.

Volgens Ocap-directeur Jacob Limbeek is CO2 daarbij voor hen een bijproduct waarop zij hun planning niet kunnen aanpassen. “Voor Shell is het noodzakelijk om omwille van de betrouwbaarheid en veiligheid van hun installaties het onderhoud nu uit te voeren. Uiteraard proberen ze daarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, ook voor hun eigen productie, maar een dergelijke stop vergt een lange doorlooptijd, waarbij door de coronamaatregelen ditmaal nog extra uitloop kan ontstaan.”

Lange voorbereidingstijd

Er is veel overleg geweest over een geschikter onderhoudsmoment voor de glastuinbouw, ook tussen Glastuinbouw Nederland en Shell, maar een dergelijke grote onderhoudsstop vergt tussen de een en twee jaar voorbereiding. Limbeek: “Denk daarbij aan inkopen van materiaal, plannen van personeel, inhuren van aannemers enzovoort. Neem daarbij de betrouwbaarheid en veiligheid van de installaties en dan kom je tot de conclusie dat verschuiven geen optie is voor Shell.”

Alternatieve bronnen CO2

Met de productie van Alco blijft beperkt CO2 leverbaar. Verder heeft Ocap op het terrein van Shell twee buffertanks met vloeibare CO2 die worden gevuld uit alternatieve bronnen. Deze CO2 wordt verdampt in de Ocap-leiding. De kostprijs hiervan is wel hoger, omdat deze onder meer in het buitenland moet worden ingekocht en omdat de beschikbare hoeveelheden beperkt zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.