Tuinbouw fossielvrij

Terug naar dossier
Glas

Achtergrond

Tweede productieput aardwarmte Koekoekspolder

Het doublet voor aardwarmte in de Koekoekspolder bij Kampen wordt volgend jaar uitgebreid.

Er komt een tweede productieput voor aardwarmte in de Koekoekspolder bij Kampen (Ov.). Het daarmee tot stand komende triplet kan naar verwachting ongeveer 4,5 miljoen aardgasequivalenten extra besparen. Dat komt bovenop de 5,5 miljoen aardgasequivalenten die met de huidige bron al worden bespaard.

De uitbreiding is nodig omdat verschillende telers in het gebied aan het uitbreiden zijn en graag voor de toekomst gebruik willen maken van duurzame warmte. Het gaat om de gebroeders Vahl met een biologische kwekerij, kwekerij Voorhof en Valstar van de Best Fresh Group, die ook een biologische tuin gaat beginnen.

Radial jetting

Om de productiviteit van de tweede productieput te verbeteren, wordt bij het boren van de bron ‘radial jetting’ toegepast. Dit is een techniek waarbij het contactoppervlak tussen put en waterhoudend reservoir aanzienlijk wordt vergroot door in een bestaande of nieuwe put een groot aantal kanalen met een lengte tot 100 meter en een diameter van 2 tot 5 centimeter te spuiten.

“Door deze kleine zijkanalen ontstaat een betere verbinding tussen de buizen en de waterhoudende laag en het geothermisch reservoir. Daardoor is er minder drukverlies”, zegt Radboud Vorage, projectdirecteur van Greenhouse Geo Power. “Het voordeel hiervan is een hogere warm waterproductie en/of minder elektriciteitsverbruik van de pompen.”

Onderzoeksproject Topsector Energie

De nieuwe productieput maakt onderdeel uit van onderzoeksproject HIPE (High Performance Geothermal Well) van Topsector Energie. De projectdirecteur: “Uit dit belangrijke onderzoek voor aardwarmte zal moeten blijken of door het makkelijker onttrekken van water uit de productieput geothermie efficiënter wordt.”

“Het gaat er tenslotte om dat we de aardwarmtebron verbeteren en concurrerend maken ten opzichte van andere energiebronnen. Nu moet er nog steeds SDE-subsidie bij.”

Vergunningsprocedure loopt

Volgens de projectdirecteur is de businesscase rond en liggen er verschillende aanbiedingen voor de financiering. De SDE+-subsidie voor het project is al 2 jaar geleden verkregen.

De aanmeldnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) is ingediend. Daarin staat dat het boren geen nadelige effecten op het milieu heeft. Ook is een Seismische Risico Analyse (SRA) opgesteld waaruit blijkt dat in het gebied geen sprake is van seismische risico’s op aardbewegingen of -trillingen.

De vergunning voor het boren van de productieput wordt aanvraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, waar de aanvraag zal worden behandeld. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO zullen voor de vergunningprocedure advies afgegeven aan het ministerie.

Doelstelling duurzaamheid

De Koekoekspolder heeft als ambitie om in 2030 energie- en CO2-neutraal te zijn. Voor dit doel is door alle telers in het gebied de Stichting Koekoekspolder Energieneutraal 2030 opgericht.

In de polder is recent een nieuwe biomassacentrale gebouwd, die momenteel wordt opgestart. De biomassacentrale zal nog eens 15 MW extra warmtecapaciteit aan het gebied toevoegen, naast de 10 MW uit het geothermie triplet. 4 telers zijn nu met een eigen netwerk op de biomassa aangesloten.

Kostprijsneutraal verduurzamen

Volgens Vorage is het streven om het netwerk van die 4 telers in de toekomst te koppelen aan het geothermienetwerk. Geothermie kan dan de basislast van het gebied invullen en in najaar, winter en voorjaar worden aangevuld met warmte van de biomassacentrale.

Ook zijn er lange termijnplannen voor het afvangen van CO2 van de biomassacentrale. Verder is de stichting in gesprek met afvalcentrale Twence om te kijken of die op termijn CO2 uit afvalverwerking aan de telers zou kunnen leveren. Het uiteindelijke doel is om het gebied kostprijsneutraal te verduurzamen.

Of registreer je om te kunnen reageren.