Glas

Achtergrond

Verzekeraar mocht polis kas opzeggen

Kassenverzekering mag stopgezet worden als er sprake is van een serie schades.

Een verzekeringsbedrijf mag een verzekering van kassen stoppen na een serie schades. Dat is de uitkomst van een kort geding, waarin een Brabants teeltbedrijf zo’n besluit van verzekeraar Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) aanvocht.

Uit de uitspraak blijkt dat voor de verzekeraar contractvrijheid zwaar telt. Ook als de teler niet tijdig een andere verzekeraar vindt. De verzekering werd opgezegd na hagelschade in 2016 en stormschade in 2018.

Juiste procedure

Een opeenvolging van schades kan een geldig argument zijn, oordeelde de rechter. Ook als het om redelijkheid en billijkheid gaat, blijft dat argument van contractvrijheid bestaan, blijkt uit de uitspraak.

Het teeltbedrijf vreest dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt zonder bedrijfsverzekering. Het bedrijf had er meerdere lopen bij Nationale Nederlanden. Begin dit jaar heeft die verzekeraar via een tussenpersoon de beëindiging gemeld. Volgens de rechtbank was dit tijdig en is dit op de juiste wijze gebeurd.

Schade versus premie

Uit de uitspraak blijkt dat de verzekeraar sinds 2016 voor € 1,7 miljoen aan schade aan het teeltbedrijf uitgekeerd heeft. Dat gebeurde tegen een jaarpremie van € 14.000.

De verzekeraar mag een bedrijfseconomische afweging maken of zij dit risico nog langer wil dekken. Tussen beide partijen zijn verwijten geuit over de handelswijze tijdens de schade-afhandeling.

De rechter laat dat echter niet meewegen in het besluit. Het tuinbouwbedrijf vroeg de rechter in kort geding de verzekeraar te dwingen de verzekering voort te zetten, in afwachting van een bodemprocedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.