Glas

Achtergrond

‘Fust echt professioneel wassen voor ToBRFV’

Euro Pool System (EPS) drukt telers op het hart poolbakken na circulatie altijd te laten wassen op een EPS-depot in verband met ToBRFV-risico‘s.

“EPS en ook andere professionele poolproviders hebben een uitgebreid wasprotocol, zelf wassen vergroot de kans op besmetting van het buitengewoon besmettelijke virus ToBRFV.” Dat zegt Gerjo Scheringa, directeur van Euro Pool Group, waarvan Euro Pool System deel uitmaakt. Het bedrijf heeft telers een statement gestuurd om ze dringend te adviseren zich aan de afspraken voor reiniging te houden. EPS heeft signalen dat dit niet altijd gebeurt.

Geen vondsten op kratten

In het statement staat dat Euro Pool System sinds de uitbraak in Noordrijn-Westfalen afgelopen november kratten onderzoekt op het virus en geen besmetting heeft gevonden. De monitoring is internationaal verscherpt en er worden extra testen uitgevoerd. Bij een verdenking wordt een fust in quarantaine bewaard. Over de huidige situatie in Nederland met 2 ToBRFV-uitbraken verwijst Scheringa naar TuinbouwAlert.nl.

Virus eruit wassen

Verder is de werkwijze van reinigen tegen het licht gehouden. Scheringa: “Sinds november bij de uitbraak in Duitsland zijn bij ons ook de alarmbellen afgegaan en hebben we met partijen als Groen Agrocontrol, de Universiteit Wageningen (WUR) en overige kenniscentra op dit gebied, gekeken naar het quarantaineprotocol. We weten dat virussen eruit kunnen worden gewassen.” Wel benadrukt Scheringa dat er nog verdere testen en onderzoeken nodig zijn om het wasproces verder te optimaliseren. Het is belangrijk dat telers zich aan afspraken en procedures houden. “We constateren dat een aantal leden de kratten niet inlevert maar provisorisch zelf wast.”

Geen relatie

De Duitse telersvereniging Landgard is ook lid van Euro Pool System. Een directe link met Nederland via het fust is niet aangetoond. “We weten met grote zekerheid dat we het virus eruit kunnen wassen als het erin zit, echter er zijn naast het fust nog andere bronnen van verspreiding mogelijk. De oorsprong van dit virus is zeer waarschijnlijk het Midden-Oosten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.