Glas

Achtergrond

Spaanse kasgroente verliest langzaam rendement

Het gemiddelde rendement van de kasteelten in Almería is in de afgelopen veertien jaar langzaam gedaald. De telers zijn te veel gericht op productie en te weinig op smaak en kwaliteit, analyseert Coexphal.

Afgelopen seizoen was voor de meeste producten ook teleurstellend. De gewogen middenprijs - de prijs die de teler ontving- van alle producten lag op 54 cent per kilo. De middenprijs daalde in de afgelopen veertien jaar ongeveer 10%, meldt het ledenblad 'Almería Verde' van Coexphal, de grootste koepel van exporterende coöperaties en handelsbedrijven in Almería. De kostprijs steeg met 7%. Daar tegenover staat een groei van de productiviteit met 11%. Deze groei is veroorzaakt door betere kassen, nieuwe rassen en verlenging van de oogstperiode. Beide laatste aspecten hebben ertoe geleid dat de consument de kwaliteit (verlies van smaak, versheid ...) van het Spaanse product minder is gaan waarderen, schrijft Coexphal.

Minder smaak, lagere prijs

Doordat de consumenten minder voor het product willen betalen, daalt de middenprijs. Om dat te compenseren richten de telers zich vooral op het verhogen van de productie per vierkante meter. Daardoor zijn zij in een vicieuze cirkel terecht gekomen zijn waarbij de hogere productie leidend is. Ondanks het dalende rendement blijft het kasareaal groeien. Bij de laatste tellingen kwam het totaal in de provincie Almería al uit boven 30.000 hectare. De groei is vooral het gevolg van het nog slechtere rentabiliteit in andere sectoren. Voor 2009 werd veel geïnvesteerd in de bouw en het toerisme, ook door telers. De economische crisis heeft die sectoren zwaar getroffen.

Tweedeling

De meeste telers kiezen er nu voor om hun kas uit te breiden of te verbeteren en zo de productie te verhogen. Er tekent zich een toenemende tweedeling af in de vlaktes van Almería. Door het slechte rendement in andere sectoren ontstaat ook een nieuw type teeltbedrijven: grootschalig met kapitaal van buiten het gezin of de familie. Het zijn vooral deze bedrijven die rechtstreeks verkopen aan de klanten en die nieuwe marktkansen zoeken. Deze ontwikkeling is vooral goed te zien bij de biologische teeltbedrijven. Het areaal biologische groenteteelt in Almería bedraagt al meer dan 1.000 hectare, waarbij het aandeel van grote bedrijven opvallend hoog is.

Of registreer je om te kunnen reageren.